• De VV Lemmer is op zoek naar een assistent terreinknecht, die Jan Boschma in de weekeinden kan assisteren bij het speelklaar maken van de velden.

    Ook zijn wij op zoek naar mensen, die ons willen helpen bij het onderhoud van onze accommodatie.

    Voor informatie kunt u terecht op onderstaande telf.nrs.:

    Jan Boschma, telf.nr. 06-39674262.

    Broer Rienksma, telf.nr. 06-15387487.