• Update fusie vv Lemmer en CVVO

   

  Op en om de velden is het op dit moment rustig en de gedachten liggen voor de meeste nu even bij de vakantie in plaats van het voetbal. 

  Na een paar weken rust, starten beide verenigingen weer met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. 

  Daar waar CVVO het jubileum net achter de rug heeft, zal voor vv Lemmer het seizoen in teken staan van het 100-jarig bestaanDe onderlinge wedstrijden tussen (oud) spelers van beide verenigingen was een van de hoogtepunten van het 75-jarig bestaan. De sfeer en gezelligheid tijdens en na de onderlinge wedstrijden op vrijdagavond zijn een mooi voorbeeld van hoe we samen een mooi feestje kunnen bouwen!

   

  Volgend seizoen zal voor beide verenigingen ook in het teken staan van een mogelijke fusie van beide verenigingen. Tijdens de ALV van 21 maart hebben beide verenigingen het voornemen tot fuseren besproken en toestemming gekregen om de onderzoeksfase van het fusietraject in te gaan.

   

  Er zijn diverse werkgroepen gevormd met vertegenwoordigers van beide verenigingen. Iedere werkgroep heeft voor een specifiek thema de verantwoordelijkheid om te kijken welke voordelen er uit het samengaan te halen zijn en vervolgens gaan zij een meerjarenplan opstellen. De coördinatie is in handen van de begeleidingscommissies waar een afgevaardigde van de KNVB, vertegenwoordigers van beide besturen en een aantal andere vrijwilligers van beide verenigingen in zitten.

   

  Eind mei hebben alle werkgroepen een tussentijdse update gegeven van hun bevindingen en zonder uitzonderingen was men zeer positief over de mogelijkheden als de verenigingen samengaan

  Mooi om te zien hoe er vanaf het begin samengewerkt wordt en alle commissies de focus hebben op hoe de situatie er voor een nieuwe vereniging uit kan zien” aldus Andries Bootsma, voorzitter vv Lemmer, na afloop van de bijeenkomst. Roelof de Wolde, voorzitter CVVO, vulde daarop aan dat er duidelijk naar boven kwam dat beide verenigingen vergelijkbare uitdagingen hebben en dat we door de krachten te bundelen, deze nog beter aan kunnen pakken!

   

  Een belangrijk punt van aandacht is de capaciteit van velden en accommodatie. Dit is ook een van de punten die meegenomen wordt in het overleg met de gemeente de Fryske Marren

  Een afvaardiging van de begeleidingscommissie spreekt regelmatig met de gemeente over de voortgang van het fusietraject en de verwachtingen die er ten aanzien van de gemeente ligt.

  De gemeente is positief over het traject dat we aan zijn gegaan, met name doordat het initiatief van beide verenigingen zelf is gekomen. Welke rol zij kunnen spelen en of er middelen beschikbaar gesteld kunnen worden is op dit moment nog niet bekend.

   

  Na de zomervakantie pakken alle commissies de bal weer op en zal er met enige regelmaat meer informatie gedeeld worden.

   

  Voor nu een fijne vakantie gewenst en tot volgend seizoen