• Beste leden, Oud-leden en voor de rest natuurlijk iedereen die onze bijna 100-jarige V.V. Lemmer een warm hart toedraagt.

   

  December 2022 is weer voorbij en de feestdagen kilo’s zijn er bij menigeen weer spontaan aangekomen. Reden dus voor velen om er fanatiek tegenaan te gaan in het nieuwe jaar!

   

   

  Ook de V. V. Lemmer 100 jaar-feestcommissie wil natuurlijk hierbij ook nog haar beste wensen overbrengen aan iedereen die erbij betrokken is het eeuwfeest van onze geweldige voetbalvereniging tot een groot succes te brengen. 

  Het is januari 2023 en dit betekend dat we binnen 10 weken de officiële datum hebben bereikt waarop onze voetbalvereniging zijn 100-jarige verjaardag viert…….

  Het betekent dat er nog veel werk moet worden verzet om deze officiële datum als een memorabele dag af te vinken…..

  Maar de commissie zit niet een moment stil, we zijn druk bezig om de juiste muziek erbij te regelen, om de juiste gasten uit te nodigen, om genoeg “hapjes en drankjes” voor iedereen voorradig te hebben en al die dingen die nodig zijn om de dag waarop de vereniging 100 jaar wordt in de analen bij te schrijven als “onvergetelijk”.

   

  Inmiddels is de Nieuwjaarsreceptie alweer achter de rug. Vooraf was er een wedstrijd gepland tussen het Lemmer van nu (met hier en daar een “versterking”....) en het Lemmer van weleer (aangevuld met hier en daar een voormalige “ster”....) De wedstrijd stond onder leiding van de fameuse heer G. Stoeten (niet te missen in zijn fluoriserend jackje) die alles in de juiste banen wist te leiden. Over de manier waarop de uitslag tot stand kwam waren de meningen verdeeld maar uiteindelijk werd het 1-2 voor de voormalige sterren. En volgens het publiek lag dit hoofdzakelijk aan de staat van het veld.

  De Nieuwjaarsreceptie was daarna een fantastisch en uitermate gezellig feest waarbij Ido Brouwer voor de juiste muzikale ondersteuning wist te zorgen. Ook onze vriendelijk vrijwilligers die vanachter de bar, o.l.v. Sus Boschma, iedereen met een lach op het gezicht van een natje en een droogje voorzagen droegen bij aan het grote succes van deze avond. Het Bestuur had er op het juiste moment voor zorg gedragen dat er een heerlijk Buffet werd geserveerd aan een ieder wiens maag lichtelijk begon te rommelen …. 

  Het hoogtepunt werd hierbij wel als voorgerecht opgediend toen na het Nieuwjaars woordje van onze voorzitter dhr. A. Bootsma, dhr. W. van den Berg het woord nam en enkele leden van onze vereniging in het zonnetje zette. 

   

   

  Ook commissielid Mandy Roza werd naar voren gevraagd en mocht van dhr. Van den Berg, die optrad als vertegenwoordiger van de Bingo-commissie, het prachtige bedrag van 1500 euro in ontvangst nemen als bijdrage aan al het werk waarmee de V.V. Lemmer 100 jaar Feestcommissie mee bezig is. Alle commissieleden aanwezig waren uiterst verbaasd en de cheque werd zeer dankbaar in ontvangst genomen.

  Het is niet bekend hoe laat de laatste gasten van de Nieuwjaarsreceptie huiswaarts zijn gekeerd maar het was een mooi en zeer gezellig begin van het nieuwe jaar bij V. V. Lemmer.

   

   

  Inmiddels is er ook bekend geworden dat het Jubileumboek, samengesteld door de heren A.J. Ykema en K. Rienksma en gedrukt wordt door Veenstra Design in Wolvega, klaar is om per inschrijving reeds vooraf is te bestellen via mailadres jubileumboekvvlemmer@gmail.com, waarna het boek voor jou gereserveerd zal worden.

  De kosten van dit prachtige naslagwerk over 100 jaar V.V. Lemmer kost maar 10,- euro!!

   

  Inmiddels zijn we weer aanbeland bij de realiteit en ligt de eerste vergadering alweer achter ons. 

  Er zijn inmiddels afrondende gesprekken geweest met Brandweer, Politie, Wijkagent, Beveiliging en er is inmiddels contact gelegd met de vertegenwoordiger van EHBO/Reddingsbrigade. Ook dit zal binnenkort worden afgerond waarbij bovenstaande aanwezig zullen zijn op het Eindfeest op 2 en/of 3 juni 2023.

   

  Inmiddels hebben de eerste vrijwilligers al gemeld en hebben ook daarbij hun voorkeur al uitgesproken waar zij zich het meest nuttig denken te kunnen maken. De commissie zal in een later stadium zijn uiterste best doen om alle vrijwilligers op de juiste plaats hun bijdrage te laten leveren aan het slagen van het eindfeest. 

  In de volgende Nieuwsbrief zullen we er op terugkomen hoe jij jezelf aan kunt melden.

   

  Ook zijn we druk met het organiseren van de verkooppunten waar in de voorverkoop de kaarten kunnen worden gekocht voor de eindfeest klapper “VANGRAIL” op 3 juni 2023.

  Deze verkooppunten en de datum wanneer de voorverkoop begint zullen binnenkort via de website van V.V. Lemmer 100 jaar en in de volgende Nieuwsbrief bekend worden gemaakt.

  Er is een website op komst die ontwikkeld wordt door Marinus Bijma, voor vele oudere leden van V. V. Lemmer een bekend persoon. Marinus speelde jaren voor onze voetbalvereniging en de ouders van Marinus droegen er zorg voor dat het voetbalkrantje van V.V. Lemmer getiteld “Het Oosthoekje” met regelmaat van de klok en gevuld met informatie, verslagen van wedstrijd en verenigingsinformatie bij alle leden door de bus viel. 

  Zodra de Voetbalvereniging Lemmer 100 jaar Website, die waarschijnlijk gekoppeld zal worden aan de website van V.V. Lemmer, zal binnen afzienbare tijd “live” gaan en dit zal ook zo snel mogelijk aan een ieder kenbaar worden gemaakt.

   

  Mocht iemand, naar aanleiding van deze Nieuwsbrief (NB5) nog vragen en/of opmerkingen rijzen, stuur dan gerust een email naar vvlemmer100jaar@gmail.com en wij zullen dan zo snel mogelijk zorgen dat er contact wordt gelegd.