• Het is de laatste jaren helaas regelmatig voorgekomen dat er vernielingen op de club hebben plaatsgevonden. Het bestuur
    heeft daarom besloten om op korte termijn een aantal camera's te gaan plaatsen op en nabij de accommodatie van VV Lemmer
    om zo de belangen en de eigendommen van de vereniging, haar leden en bezoekers waar mogelijk te beschermen.

    Wij zullen u op korte termijn verder informeren over o.a. een protocol cameratoezicht binnen VV Lemmer.

    Bestuur VV Lemmer

    Camera_toezicht_2.jpg